Ni hapa...

Umefika mahali unapopahitaji ...karibu!

Posted by BM. on Sunday, August 15, 2010

Halmashauri kuu ya CCM-NEC imetangaza majina ya wagombea ubunge kupitia chama hicho kwa mikoa 13. Kwa mujibu wa ORODHA KAMILI


WALIOTEULIWA KUGOMBEA UBUNGE KATIKA BUNGE LA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA KWA KUPITIA CHAMA CHA MAPINDUZI KATIKA UCHAGUZI MKUU 2010

1.MKOA WA KIGOMA
(i) Mjini: Peter Serukamba,
(ii)Kigoma South: Gulam Hussein Shaaban Kifu,
(iii)Kasulu Urban: Neka Raphael Neka,
(iv)Kasulu Rural: Daniel Nsanzugwanko,
(v)Manyovu: Albert F. Ntabaliba,
(vi)Buyungu: Christopher Chiza,
(vii)Muhambwe: Jamal Abdallah Tamimu,
(viii)Kigoma North: Rabinson, F. Lembo.

2.MKOA WA KILIMANJARO
(I) Moshi Mjini:Justin Salakana,
(ii) Moshi Vijijini: Dk. Cyril Agust Chami,
(iii)Rombo: Basil Pesambili Mramba,
(iv)Same Mashariki): Anne Kilango Malecela,
(v)Same Magharibi: Dk. David Mathayo David,
(vi)Hai: Fuya Godwin Kimbita,
(vii) Vunjo: Chrispin Theobald Meela,
(viii) Mwanga: Profesa Jumanne Maghembe,
(ix)Siha, Aggrey D.J. Mwanri.

3.MKOA WA MANYARA:
(i)Babati mjin:Kisyeri Werema Chambiri,
(ii)Babati Vijini: Jitu Vrajil Soni,
(iii)Hanang: Dk. Mary Michael Nagu,
(iv)Kiteto: Benedict Ole Nangoro
(v) Mbulu:Philip Sang’ake Marmo,
(vi)Simanjiro:Christopher Ole Sendeka.

4.MKOA WA MARA

(i) Musoma mjini: Vedasto Manyinyi,
(ii)Musoma vijijini:Nimrod Elirehema Mkono,
(iii)Mwibara: Alphaxard Kangi Lugola,
(iv)Bunda: Stephen Masatu Wasira,
(v)Rorya: Lameck Okambo Airo,
(vi)Tarime, Nyambari Chacha Nyangwine,
(vii)Serengeti: Dk. Stephene Kebwe Kebwe.

5.MKOA WA MBEYA
(i) Mbeya Mjini: Benson Mwailugula Mpesya,
(ii) Mbeya Vijijini: Luckson Ndage Mwanjala,
(iii) Kyela: Dk Harrison George Mwakyembe,
(iv)Mbarali: Dickson Modestus Kilufi,
(v)Lupa: Victor Kilasile Mwambalaswa,
(vi) Songwe:Philipo Augustino Mulugo,
(vii) Rungwe Mashariki: Profesa Mark James Mwandosya,
(viii) Rungwe Magharibi: Profesa David Homeli Mwakyusa,
(ix) Ileje: Aliko Nikusuma Kibona,
(x)Mbozi Mashariki: Godfrey Weston Zambi,
(xi)Mbozi Magharibi: Dk. Luka Jelasa Siame.


6. MKOA WA MOROGORO
(i)Morogoro Mjini:Aziz Mohamed Abood,
(ii)Morogoro Kaskazini: Dk. Lucy Sawera Nkya,
(iii)Morogoro Kusini: Innocent Kalogeris,
(iv)Mvomero: Amos Gabriel Makala
(v) Ulanga Mashariki: Celina Ompeshi Kombani,
(vi)Ulanga Magharibi: Haji Hussein Mponda,
(vii)Gairo: Ahmed Mubukhut Shabiby
(viii)Kilosa, Mustafa Heidi Mkulo,
(ix)Mikumi: Abdulsalaam Suleiman,
(x)Kilombero: Abdul Rajab Mteketa.

7.MKOA WA TABORA
(i)Urambo Mashariki: Samwel John Sitta
(ii)Urambo Magahribi: Juma Athuman Kapuya,
(iii)Tabora Mjini: Ismail Aden Rage,
(iv)Igunga: Rostam Abdulsasu Aziz,
(v)Sikonge: Said Juma Nkumba
(vi) Igagula: Athuman Rashid Mfutakamba
(vii) Tabora: Sumar Shaffin Mamlo,
(viii)Bukene: Seleman Jumanne Zedi
(ix)Nzega:Dr. Hamisi Andrea Kigwangala

8.MKOA WA TANGA
(i)Tanga mjini: Omari Rashid Nundu
(ii)Kilindi: Beatrice Matumbo Shelukind
(iii)Muheza: Herbert James Mntangi
(iv)Mkinga: Danstan Luka Kitandula
(v)Pangani: Salehe Ahmed Pamba
(vi)Lushoto: Henry Daffa Shekifu
(vii)Bumbuli: January Makamba
(viii)Korogwe Mjini:Yusuph Nasri
(ix)Mlalo:Brig. Gen. Hassan Athuman Ngwilizi
(x)Korogwe Vijijini: Stephen Ngonyani
(xi)Handeni: Dr. Abdalah Omari Kigoda

10.MKOA WA DAR ES SALAAM
(i).Kinondoni: Idd Mohamed AZAN
(ii).Ubungo: Hawa Mgonja NG’UMBI
(iii).Kawe: Angella Charles KIZIGHA
(iv).Ilala: Musa Azan ZUNGU
(v).Ukonga: Eugen Elishirima MWAIPOSA
(vi).Segerea:Dr. Milton Makongoro MAHANGA
(vii).Temeke: Abbas Zuber MTEMVU
(viii).Kigamboni:Dr. Faustine NDUGULILE

11.MKOA WA LINDI
(i)Lindi Mjini:Ndugu Mohamed ABDULAZIZ
(ii)Mtama:Ndugu Bernard Kamillius MEMBE
(iii)Mchinga:Ndugu Said M. MTANDA
(iv)Nachingwea:Ndugu Mathias Meinrad CHIKAWE
(v)Ruangwa:Ndugu Kassim MAJALIWA
(vi)Kilwa kaskazini:Ndugu Murtaza Ali MANGUNGU
(vii)Kilwa Kusini:Ndugu Ramadhan Rashid MADABIDA
(viii)Liwale:Ndugu Faith Mohamed MITAMBO

12.MKOA WA PWANI
(i)Bagamoyo: Dr. Shukuru J. Kawambwa
(ii)Chalinze: Saidi Athuman Bwanamdogo
(iii)Kisarawe: Seleman Saidi Jafo
(iv)Kibiti: Abdul J. Marombwa
(v)Kibaha Vijijini: Mahamud Abuu Jumaa
(vi)Kibaha Mjini: Silvestery F. Koka
(vii)Mkuranga: Adam Kighoma Malima
(viii)Rufiji: Dr. Seif Seleman Rashid
(ix)Mafia: Abdulkarim E. Shaha

13.MKOA WA RUKWA
(i)Kwela: Malocha Aloyce Ignace
(ii)Kalambo: Kandege Sinkamba Josephat
(iii)Nkasi Kaskazini: Ally Mohamed Kessy
(iv)Nkasi Kusini:Deusderius Mipata
(v)Mlele: Mizengo Kayanza Peter Pinda
(vi)Mpanda Kati (mjini): Sebastian Simon Kapufi
(vii)Sumbawanga Mjini: Aeshi Khalfan Hilaly
(viii)Mpanda Vijijini: Moshi S. Kakoso

14.MKOA WA SHINYANGA
(i)Shinyanga Mjini: Steven Julius Masele
(ii)Kishapu: Nchambi Seleman Masoud
(iii)Kahama: James Daud Lembeli
(iv)Msalala: Maige Ezekiel Magolyo
(v)Solwa: AhmeD Ally Salum
(vi)Bukombe: Emanuel Jumanne Luhahula
(vii)Mbogwe: Masele Agustino Manyanda
(viii)Bariadi Mashariki: Makondo Martine Kaunda
(ix)Bariadi Magharibi: Chenge Andrew John
(x)Maswa Mashariki: Bunyongoli Peter Edward
(xi)Maswa Magharibi: Kisena Robert Simon
(xii)Meatu:Salum Khamis Salum
(xiii)Kisesa: Joelson Luhaga Mpina.

15.MKOA WA SINGINDA
(i)Singida Mjini:Mohamed Gulam Dewji
(ii) Manyoni Mashariki:Capt.(mstaafu) John Chiligati
(iii)Manyoni Magharibi: John Paul Lwanji
(v)Iramba Magharibi: Mwigulu Lameck Nchemba Matelu
(vi)Iramba Mashariki:Salome David Mwambu
(vii)Singida Kaskazini:Lazaro Samwel Nyalandu
(viii)Singida Magharibi:Alhaj Mohamed Misanga
(ix)Singida Mashariki:Jonathan Andrew Njau

16.MKOA WA ARUSHA
(i)Arusha:Dr. Batilda BURIANI
(ii)Arumeru Mashariki: Jeremiah Solomon SUMARI
(iii)Arumeru Magharibi: Goodluck Joseph Ole MEDEYE
(iv)Karatu: Dr. Wilbald Slaa LORRI
(v)Longido: Michael Lekule LAIZER
(vi)Monduli: Edward Ngoyai LOWASSA
(vii)Ngorongoro: Saning’o Kaika Ole TELELE

17.MKOA WA IRINGA
(i)Iringa Mjini: Monica Ngenzi MBEGA
(ii)Isimani: William Vangimembe LUKUVI
(iii)Kalenga: William Augustino MGIMWA
(iv)Kilolo:Prof. Peter Mahamudu MSOLLA
(v)Ludewa: Deo Haule FILIKUNJOMBE
(vi)Makete:Dr. Binilith Satano MAHENGE
(vii)Mufindi Kaskazini: Mohamed Hassan MGIMWA
(viii)Mufindi Kusini: Menrad Lutengano KIGOLA
(ix)Njombe Kaskazini:Deo Kasenyenda SANGA (Jah People)
(x)Njombe Kusini: Anne Semamba MAKINDA
(xi)Njombe Magharibi: Gerson Hosea LWENGE

18.MKOA WA KAGERA

(i)Nkenge: Assumpter Nshunju MSHAMA
(ii)Bukoba Mjini: Khamis S. KAGASHEKI
(iii)Bukoba Vijijini:Ndugu Jasson S. RWEIKIZA
(iv)Muleba Kaskazini: Charles J. MWIJAGE
(v)Muleba Kusini: Anna K. TIBAIJUKA
(vi)Chato: John Pombe MAGUFULI
(vii)Kyerwa: Eustace O. KATAGIRA
(viii)Karagwe: Gosbert B. BLANDES
(ix)Biharamulo: Oscar R. MUKASA
(x)Ngara: Deogratias Aloys NTUKAMAZINA

****************************************

WALIOTEULIWA KUGOMBEA UBUNGE KATIKA BUNGE LA JAMHURI YAMUUNGANO WA TANZANIA KWA KUPITIA CHAMA CHA MAPINDUZI (ZANZIBAR)
19.MKOA WA KASKAZINI PEMBA
i.Jimbo la Konde:Salum Nafoo *OMAR
ii.Jimbo la Mgongoni: Mselem Rashid MSELEM
iii.Jimbo la Micheweni: Khamis Juma OMAR
iv.Jimbo la Tumbe: Rashid Abdalla KHAMIS
v.Jimbo la Wete:Ali Rashid ALI
vi.Jimbo la Mtambwe:Khamis Seif ALI
vii.Jimbo la Kojani:Hafidh Said MOH’D
viii.Jimbo la Ole: Masoud Ali MOH’D
ix.Jimbo la Gando: Haji Faki JUMA

23.MKOA WA KASKAZINI UNGUJA
i.Jimbo la Chaani:Ali Juma HAJI (Chepe)
ii.Jimbo la Matemwe:Kheir Khatib AMEIR
iii.Jimbo la Mkwajuni: Jaddy simai JADDY
iv.imbo la Nungwi: Ame Pandu AME
v.Jimbo la Tumbatu: Juma Othman ALI
vi.Jimbo la Bumbwini: Ramadhan Haji SALEH
vii.Jimbo la Donge Sadifa Juma KHAMIS
viii.Jimbo la Kitope:Balozi Seif Ali IDDI

24.MKOA WA KUSINI PEMBA
i.Jimbo la Chake Chake: Hamad Bakar ALI
ii.Jimbo la Chonga: Issa Ali JUMA
iii.Jimbo la Wawi: Daudi Khamis JUMA
iv.Jimbo la Ziwani: Juma Ali JUMA
v.Jimbo la Mkoani: Issa Moh’d SALUM
vi.Jimbo la Mkanyageni:Prof.Makame Mnyaa MBARAWA
vii.Jimbo la Chambani: NduguMoh’d Abrahman MWINYI
viii.Jimbo la Mtambile: NduguYakoub Moh’d SHOKA
ix.Jimboa la Kiwani:Ndugu Rashid Abdalla RASHID

25.MKOA WA KUSINI UNGUJA
i.Jimbo la Makunduchi: Samia Suluhu HASSANI
ii.Jimbo la Muyuni: Mahadhi Juma MAALIM
iii.Jimbo la Koani:*Ndugu Amina Andrew *CLEMENT*
iv.Jimbo la Uzini: Moh’d Seif KHATIB
v.Jimbo la Chwaka: Yahya Kassim ISSA

26.MKOA WA MJINI MAGHARIBI
i.Jimbo la Mtoni: Ussi Ame PANDU
ii.Jimbo la Mfenesini: Nasib Suleiman OMAR
iii.Kiembesamaki: Waride Bakari JABU
iv.Jimbo la Dole:Sylvester Massele MABUMBA
v.Jimbo la Magogoni: Issa Abeid MUSSA
vi.Jimbo la Bububu:Juma Sururu JUMA
vii.Jimbo la Dimani: Abdalla Sheria AME
viii.Mwanakwerekwe: HajiJuma SEREWEJI
ix.Jimbo la Fuoni:Said Mussa ZUBEIR
x.Jimbo la Chumbuni: Perera Ame SILIMA
xi.Jimbo la Kwahani:Dr.Hussein Ali MWINYI
xii.Jimbo la Mpendae: Salum Hassan Abdalla TURKEY
xiii.Mji Mkongwe: Nassor Juma MUGHEIRY
xiv.Jimbo la Magomeni: Moh’dAmour CHOMBO
xv.Jimbo la Kikwajuni: Hamad Yussuf MASAUNI
xvi.Kwamtipura:Kheir Ali KHAMIS
xvii.Jimbo la Amani: Mussa Hassan MUSSA
xviii.Jimbo la Rahaleo: AbdallaJuma ABDALLA
xix.Jimbo la Jang’ombe: HusseinMussa MZEE

******************************************************

WANACCM/UWT WALIOTEULIWA NAFASI (100) ZA UBUNGE VITI MAALUM WANAWAKE KATIKABUNGE LA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA 2010*

i.Viongozi Wakuu wa UWT
1.Sophia Mnyambi Simba (Mwenyekiti)
2.Amina Nassoro Makilagi (Katibu Mkuu)

Kundi la nafasi mbili (2) kila Mkoa (Walioshika namba ya Kwanza)

MARA
3.Gaudentia Mugosi Kabaka

TANGA
4.Ummy Ally Mwalimu

MTWARA
5.Agness Elias Hokororo

MANYARA
6.Martha Jachi Umbulla

SHNYANGA
7.Lucy Thomas Mayenga

KUSINI PEMBA
8.Faida Mohamed Bakari

DODOMA
9.Felista Alois Bura

KASKAZINI UNGUJA
10.Kidawa Hamid Saleh

RUVUMA
11.Stella Martine Manyanya

MWANZA
12. Maria Ibeshi Hewa

MBEYA
13. Hilda Cynthia Ngoye

KIGOMA
14.Josephine Johnson Genzabuke

SIMIYU
15.Esther Lukago Midimu

KASKAZINI PEMBA
16.Maida Hamad Abdalla

KUSINI UNGUJA
17. Asha Mshimba Jecha

DAR ES SALAAM
18. Zarina Shamte Madabida

ARUSHA
19.Namalok Edward Sokoinei

TABORA
20. Munde Tambwe Abdallah

KAGERA
21.Benardetha Kasabago Mushashu

GEITA
22.Vick P. Kamata

NJOMBE
23.Pindi Hazara Chana

LINDI
24. Fatuma Abdallah Mikidadi

MOROGORO
25.Getrude Rwakatare

KILIMANJARO
26.Betty E. Machangu

SINGIDA
27.Diana Mkumbo Chilolo

MJINI MAGHARIBI
28. Fakharia Shomari Khamis

PWANI
29. Zaynabu Matitu Vulu

RUKWA
30.Abia Muhama Nyabakari

KATAVI
31.Pudenciana Kikwembe

IRINGA
32.Lediana Mafuru Mng’ong’0

iii.Kundi la Vijana T/Bara (nafasi 4)

33. Sarah Msafiri Ally
34. Catherine V. Magige
35. Ester Amos Bulaya
36. Neema Mgaya Hamid


iv.Kundi la Vijana T/ Zanzibar (Nafasi 2)
37. Tauhida Galos Cassian
38. Asha Mohamed Omar

v.Kundi la NGO’s (Nafasi 2)
39.Rita Louis Mlaki
40.Anna Margreth Abdallah

vi.Kundi la Vyuo Vikuu (Nafasi 2)
41. Dkt. Fenella E. Mukangara
42. Terezya Lwoga Huvisa

vii.Wanawake wenye Ulemavu (Nafasi 2)
43. Ndg. Al-Shaymaa Kwegir
44.Margreth Mkanga

Viii.Kundi la Wafanyakazi (nafasi 2)
45. Angellah Jasmin Kairuki
46.Zainab Rashid Kawawa


ix.Kundi la nafasi mbili (2) kila Mkoa (walioshika namba ya pili)

KUSINI PEMBA
47. Mwanakhamis Kassim Said

LINDI
48.Riziki Said Lulida

RUVUMA
49.Devotha Mkuwa Likokola

MOROGORO
50.Christina Ishengoma

DODOMA
51.Mariam Salum Mfaki

TABORA
52. Margreth Simwanza Sitta

PWANI
53. Subira Khamis Mgalu

IRINGA
54.Rita E. Kabati

SINGIDA
55.Martha Moses Mlata

KASKAZINI PEMBA
56. Dkt. Maua Abeid Daftari

KAGERA
57. Elizabeth Nkunda Batenga

SHINYANGA
58. Azza Hillal Hamad

KASKAZINI UNGUJA
59. Bahati Ali Abeid

MBEYA
60. Mary Machuche Mwanjelwa

GEITA
61. Josephine T. Chengula

KUSINI UNGUJA
62. Kiumbwa Makame Mbaraka

RUKWA
63. Roweete Faustine Kasikila

MTWARA
64. Anastazia Wambura


TANGA
65. Mary Pius Chatanda

MARA
66.Rosemary Kasimbi Kiligini

DAR ES SALAAM
67. Mariam Nassor Kisangi

MWANZA
68. Kemilembe Julius Lwota

MJINI MAGHARIBI
69. Asha Abdalla Juma

KATAVI
70.Anna Richard Lupembe

SIMIYU
71.Tinner Andrew Chenge

NJOMBE
72. Rosemary Staki Senyamule

KILIMANJARO
73. Shally Josepha Raymond

ARUSHA
74.Halima Mohamed Mamuya

MANYARA
75. Dora Heriel Mushi

KIGOMA
76. Amina Butoye Kanyogoto


x.Kundi la Vijana – TanzaniaBara (nafasi 3)
77. Happyness Elias Lungiko
78. Kasilda Jeremia Mgeni
79. Mboni Mohamed Mhita


xi.Kundi la Vijana – T/Zanziar(nafasi 1)
80. Rabia Abdallah Hamid

xii.Kundi la Vyuo Vikuu (nafasi 1)
81.Rukia S. Mselem

xiii.Kundi la Walemavu (nafasi 1)
82.Hidaya Mjaka Ali

xiv.Kundi la Kapu – (nafasi 18)
83. Janeth Maurice Masaburi
84.Sifa Amani Swai
85.Mwaka Abdurahamani Ramadhani
86.Moshi Kondo Kinyogoli
87.Janath Mussa Kayanda
88.Zulfa Abdalla Said
89.Asha Ramadhani Baraka
90.Aziza Sleyum Ally
91. Mwantum Haji
92. Esther Kabadi Nyawazwa
93.Fatuma Hassan Toufiq
94.Raia Amour Othman
95.Florence E. Kyendesya
96.Aisha Matembe
97.Fatuma Hamza Mohamed
98.Rukia Masasi
99.Nemburis Kimbele
100.Raya Talib Ali

0 comments: